maandag 6 oktober 2014

Ben jij wel goed wijs?


Na het lezen van Joke Propers nieuwsbrief ben ik verheugd in een oud document gedoken waarin ik het belang en de betekenis van kunsteducatie heb verwoord als uitgangspunt voor de lessen die we voor het primair onderwijs ontwikkelden.
Kunst, jeugdliteratuur, taal en media werden met elkaar verweven onder de noemer cultuureducatie met als titel 'Ben jij wel goed wijs?'
Het kwam dicht bij het pamflet van Elliot Eisner (zie Nieuwsbrief van Joke) met daarop tien lessen die leerlingen leren van kunst.
Nieuwsgierig naar de nieuwsbrieven van Joke? Mail haar om je aan te melden.
 

Een boeiend boek over kijken naar kunst
 
Media + Taal + Cultuur + Educatie
Door middel van actieve deelname aan kunst en cultuur kunnen kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. Bovendien helpt het kinderen de leerprestaties op school te verbeteren.
Kunst en cultureel erfgoed dragen bij aan de identiteitsbeleving en de persoonlijke expressie en spelen een rol bij integratie en emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen. Het is daarom essentieel dat leerlingen al op school kennismaken met kunst en cultuur.
Op basis van gecombineerde praktijk- en theorielessen met een cyclus van receptie, productie en reflectie krijgen de leerlingen inzicht in de werking van kunst, beeldcultuur, cultureel erfgoed en media.

Cultuureducatie draagt niet alleen bij aan het vermogen om van kunst en literatuur  te genieten, maar ook aan het ontwikkelen van verschillende competenties zoals mediawijsheid.
Het ontwikkelen van mediawijsheid is enerzijds een op zich zelfstaande vorm om kinderen voor te bereiden op participatie in de gemedialiseerde wereld, anderzijds kan die ontwikkeling voorbereid worden door middel van kunstzinnig leren kijken, lezen, denken, filosoferen en literaire teksten en kunst te produceren. Daarmee wordt gewerkt aan multiperspectiviteit en dat leidt tot een ontvankelijke houding en dat is precies wat nodig is om kennis, houding en vaardigheden m.b.t. (media)wijsheid te ontwikkelen.
Niet voor niets wordt op landelijk niveau mediawijsheid gekoppeld aan Kunst en Cultuur.

Zie ook: Cultuurnetwerk: Media + Kunst + Educatie. (Cultuurnetwerk is in 2012 gefuseerd met Kunstfactor tot LKCA, www.lkca.nl )

Uit eigen werk voor CODA en de brede scholen in Apeldoorn: 'CODA en mediawijsheid' 2010