maandag 13 december 2010

Educatie Kunst en Cultuur


Met grote snelheid wordt aangestuurd op een a-culturele maatschappij waarin geen plaats is voor Kunst, Cultuur en creativiteit. Harde resultaten en betere schoolprestaties op het gebied van taal en wiskunde daar gaat het om. Politiek Nederland lijkt volgzaam en eensgezind. Gemeentes kijken bij elkaar over de schutting en zien dat er grote plaatsen zijn die moeiteloos culturele instellingen de das om doen. Blindelings volgen de kleinere gemeentes.
Kennelijk ontgaat het de politici dat doorzettingsvermogen en mentaliteit voort komen uit een creatieve geest en dat die geest dus gevoed moet worden.
Kennelijk ontgaat het hen dat het niet alleen gaat om alles wat meet- en telbaar is, dat er dingen zijn die je niet kunt tellen terwijl ze wel van ontelbare waarde zijn.
Kennelijk weten zij niet dat actieve deelname aan kunst en cultuur kinderen helpt hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Dat dat bijdraagt aan de identiteitsbeleving en persoonlijke expressie. Kinderen ontwikkelen niet alleen het vermogen om van kunst en cultuur te genieten maar ook veel andere competenties en dat leidt tot betere leerprestasties.
Door middel van kunstzinnige vorming: leren kijken, denken, lezen, filosoferen en produceren, ontwikkelen kinderen het vermogen zaken vanuit verschillend perspectief te vernemen, te verbeelde en te beleven. Dat vermogen leidt tot een ontvankelijke houding en dat is precies wat nodig is om kennis en vaardigheden m.b.t. wijsheid te ontwikkelen en daarmee te komen tot actieve participatie in de maatschappij. Cultureel burgerschap in een gezonde samenleving dat willen we toch?
Kijk eens op Denk Einstein. Daar wordt de betekenis van cultuureducatie mooi in beeld gebracht.