woensdag 3 oktober 2012

Lezen en voorlezen

Lezen & Voorlezen

 
Belang van veel en goed lezen en voorlezen
Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Als er regelmatig wordt voorgelezen in de baby/peuter/kleuterfase stappen kinderen soepel in het proces van leren lezen.
Veel voorlezen en lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Goede lezers scoren hoger op taalvaardigheid en schoolprestaties. Wie kan lezen en teksten begrijpt, verwerft kennis en ontwikkelt zich. Een goede taalbeheersing is relevant voor de betrokkenheid van kinderen bij wat er om hen heen gebeurt.
 
Feiten en cijfers
Leesplezier leidt tot leesbereidheid en leesbereidheid tot leesvaardigheid. Toch zijn er veel kinderen en volwassenen niet voldoende taalvaardig. Daardoor zijn zij niet in staat volwaardig deel te nemen aan aan de samenleving en al helemaal niet aan de complexe informatiemaatschappij.
 
Enkele cijfers en onderzoeksresultaten:
* 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd. Dat zijn bijna 1 op de 10 Nederlanders.
* Van de basisschoolleerlingen verlaat 25 % de school met een taalachterstand van 2,5 jaar.
* Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.
* Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. 
* Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend   lezen en schrijven.
Bron: Meer lezen, beter in Taal Sardes 2011

Samen sterk in (voor)lezen
Bibliotheken zijn gestart met De bibliotheek op school en zijn in veel plaatsen al actief op basisscholen. Een mooie samenwerking tussen bibliotheken, onderwijs en gemeentes.
Echter in veel gemeentes gooien de bezuinigingen roet in het eten en worden prille leesbevorderingsprogramma's in de kiem gesmoord.
In de gemeente Olst Wijhe bijvoorbeeld moet de bibliotheek bezuinigen terwijl BoekStart nog maar net gestart is. Dit programma wordt in samenwerking met de gemeente en het consultatiebureau uitgevoerd. Het is een aantrekkelijke aanmoediging voor jonge ouders om voor te lezen. De bibliotheken hebben hiervoor een speciale hoek ingericht met boeken voor en over baby's.

Voorleesservice
Omdat in Olst-Wijhe (nog) geen Voorleesexpress actief is, heeft Atelier Acht een voorleesservice opgezet. Ouders met taal- en leesproblemen kunnen daar gebruik van maken. Dat wil zeggen dat een vrijwilliger van Atelier Acht bij de mensen thuis  (in de gemeente Olst Wijhe) voor komt lezen aan jonge kinderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten